một số hình ảnh tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Tháng Tám 29, 2017 4:08 chiều

HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MN QUẢNG TÙNG THAM GIA “NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN” HUYỆN QUẢNG TRẠCH THÁNG 8/2017

IMG_1677 IMG_1685 IMG_1678

“GIỌT MÁU KHO BÁU TÌNH NGƯỜI”

IMG_1680 IMG_1684