MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2018

Tháng Tư 11, 2018 9:06 sáng

HÌNH ẢNH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MN QUẢNG TÙNG THAM GIA “NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN” HUYỆN QUẢNG TRẠCH THÁNG 4/2018

                             30582061_2085620001671117_5493012726274866203_n                        30051779_2085618571671260_1904446909661716043_o

                                30441708_2085619018337882_6715415151421960888_n                     30516162_2085618788337905_3940498504712832734_n

                                30516374_2085619195004531_4881692441828828155_n                       30572180_2085619681671149_4612102936388042699_n

“MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI”