MÔ HÌNH “CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN” TRƯỜNG MN QUẢNG TÙNG

Tháng Mười Một 29, 2019 9:25 sáng

Dưới dự chỉ đạo của Ban lãnh đão Nhà trường, sự phối kết hợp của xã đoàn Quảng Tùng, cùng sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh toàn trường. Chi đoàn MNQuảng Tùng đã hoàn thành tốt mô hình”Cổng trưởng an toàn giao thông”. Dứơi đây là hình ảnh ảnh những ngày đầu ra quân:

75279374_2165379773765241_5430803287559372800_n        75362174_508526393072758_4198129132233555968_n    75442960_548222929092484_5730531115068817408_n       76706844_510362259553129_1514860700743237632_n        76911625_2165379927098559_7092048942040350720_n    69313109_541386510030842_3068150737331552256_n

 

76762468_2165379730431912_9221635289519226880_n       78290385_2165380017098550_3770662904257314816_n       78926600_2165379827098569_4953733773612023808_n