BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG TÙNG          …

TUYÊN TRUYỀN VỀ BÊNH VIRUT RIKA

PHÒNG CHỐNG BỆNH DO VIRUT ZIKA ********** Bệnh do virut zika là gì? Bệnh do virut zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ người bệnh sang người lành do muỗi vằn đốt/chích và có thể gây thành…

BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT             Bệnh sốt xuất huyết Dengue là bệnh nhiễm vi rút Dengue cấp tính gây ra….

QUYẾT ĐỊNH BCĐ Y TẾ

PHÒNG GD – ĐT QUẢNG TRẠCH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN QUẢNG TÙNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:    /QĐ-HT                                                       Quảng Tùng, ngày   tháng   năm 2016   QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Y tế Trường…