MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH LỚP LỚN 1

Tháng Mười 16, 2018 1:36 chiều

BÉ THỰC HÀNH KỸ NĂNG SỐNG

44040614_2125883167429945_2252479204497031168_n      44060652_477762436047802_3390701965217366016_n     44040605_523790671425609_1379540647911882752_n

MÔT SỐ HÌNH ẢNH TRANG TRÍ GÓC HOẠT ĐỘNG RẤT SINH ĐỘNG

44119841_674019682969404_8217352454019219456_n     44031721_479865749168800_2963206488513839104_n   44041584_1982133261854624_1082320535842455552_n