MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ CHIA TAY Đ/C: NGUYỄN THỊ MINH VỀ NGHỈ HƯU

Tháng Mười Hai 22, 2017 9:00 sáng

BUỔI LỄ CHIA TAY CÔ: NGUYỄN THỊ MINH – P. HT VỀ NGHỈ HƯU

      24900041_1950585918523831_7826366841709995220_n                25395791_2027327387500379_1637919097548918141_n                         24862169_1950585865190503_2477781985316942931_n

24900202_1950585708523852_1368257595740747867_n              24991102_1950585578523865_5587575526843485844_n         24909589_300975993743216_5389922731093539655_n

25354120_2027325924167192_1422059773743178470_n       25399035_2027327087500409_263726803027259529_n       25399143_2027327010833750_257951488643854930_n

Buổi lễ có sự tham gia của Lãnh đạo Phòng Giáo dục Huyện Quảng Trạch và Ban thường vụ Đảng ủy xã Quảng Tùng và Hội rể của Trường MN Quảng Tùng